שצ"פ ליניארי – נווה זמר, רעננה

פיתוח שצ"פ והקמת פארק בשכונת נווה זמר – רעננה