פארק אריאל שרון

פיתוח אגם המגוון הביולוגי

פארק אריאל שרון – חוות שלם