סקייטפארק הר חומה – ירושלים

הקמת מתחם סקייט פארק – ירושלים, החברה הכלכלית מוריה