נתניה – יהלומן

יהלומן אברהמס – עבודות תשתיות ופיתוח, קרצוף, ריבוד וסלילת כבישים