נתב"ג – רשות שדות התעופה

גיזום בטיחות עצי אקליפטוס שמפריעים לנחיתת מטוסים  (בטיחות טיסה)

גיזום  עצי אקליפטוס גבוהים שמפריעים לנחיתת מטוסים  (בטיחות טיסה).

עבודת לילה מורכבת בשיתוף גורמי בטיחות של רשות שדות התעופה ,יועץ בטיחות ומשטרה הכוללת  סגירת נתיבי  נסיעה ראשיים .