מנחם בגין – חדרה

פיתוח כבישים מנחם בגין בחדרה – עבודות תשתיות, פיתוח וסלילה, מים וניקוז

סלילת כבישים ודרכי גישה לשכונה חדשה.