מנחם בגין – חדרה

סלילת כבישים ודרכי גישה לשכונה חדשה.