שצ"פ טשרניחובסקי – נתניה

עבודות תשתיות ופיתוח, קרצוף ריבוד וסלילת כבישים