הרכבת הקלה – מחלף ארלוזורוב

תחנות ארלוזורוב, אבא הילל, ביאליק, אם המושבות – תשתיות וגינון