אחזקת בתי ספר וגנים – רעננה

בדיקות הצללה ושטחי גגות בבתי ספר

חיטוי נגד קורונה במוסדות חינוך